ไก่หนุ่มคัดผ่าน


อ่าน : 128 ครั้ง

: 24 พฤษภาคม 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ8เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อย50%+ไซ่ง่อนเวียดนาม50%
ราคา : 3,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น