ไก่หนุ่มคัดผ่าน


อ่าน : 151 ครั้ง

: 24 พฤษภาคม 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 3,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น