ไก่หนุ่มคัดผ่าน


อ่าน : 99 ครั้ง

: 28 มิถุนายน 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ8เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 3,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น