ไก่รุ่น


อ่าน : 30 ครั้ง

: 4 ตุลาคม 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ6เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 2,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น