ไก่รุ่น


อ่าน : 790 ครั้ง

: 12 พฤศจิกายน 2563เพศ : ผู้
อายุ : อายุ6เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยพัฒนา
ราคา : 2,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น