ไก่สาวคัดพร้อมผสม


อ่าน : 759 ครั้ง

: 12 สิงหาคม 2563เพศ : เมีย
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยพัฒนา
ราคา : 3,000 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น