ไก่หนุ่มคัดผ่าน


อ่าน : 28 ครั้ง

: 13 ตุลาคม 2564เพศ : ผู้
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยพัฒนา
ราคา : 3,500 บาท