ไก่หนุ่มคัดผ่าน


อ่าน : 394 ครั้ง

: 13 มกราคม 2565เพศ : ผู้
อายุ : อายุ9เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยพัฒนา
ราคา : 3,500 บาท