ไก่หนุ่มคัดผ่าน


อ่าน : 414 ครั้ง

: 13 มกราคม 2565เพศ : ผู้
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยพัฒนา
ราคา : 3,500 บาท