ไก่สาวพร้อมผสม


อ่าน : 278 ครั้ง

: 22 ตุลาคม 2564เพศ : เมีย
อายุ : อายุ8เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยพัฒนา
ราคา : 2,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น