ไก่หนุ่มยังไม่คัด


อ่าน : 540 ครั้ง

: 14 มกราคม 2565เพศ : ผู้
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยพัฒนา
ราคา : 2,500 บาท