(ปิดการขาย)


อ่าน : 57 ครั้ง

: 21 มีนาคม 2562



เพศ : เมีย
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 3,000 บาท





VDO






รูปภาพ




แสดงความคิดเห็น