(ปิดการขาย)


อ่าน : 136 ครั้ง

: 21 มีนาคม 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อย75%+ไซ่ง่อนเวียดนาม25%
ราคา : 3,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น