(ปิดการขาย)


อ่าน : 228 ครั้ง

: 21 มีนาคม 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ8เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 4,000 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น