ไก่สาวคัดพร้อมผสม


อ่าน : 239 ครั้ง

: 4 กุมภาพันธ์ 2562เพศ : เมีย
อายุ : อายุ8เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 3,000 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น