ไก่หนุ่มคัดผ่าน


อ่าน : 147 ครั้ง

: 21 มีนาคม 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ8เดือน
สายพันธ์ุ : สายพันธ์ไซ่ง่อนเวียดนามเลือด100%
ราคา : 3,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น