ไก่หนุ่มยังไม่คัด


อ่าน : 25 ครั้ง

: 21 มีนาคม 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อย50%+ไซ่ง่อนเวียดนาม50%
ราคา : 3,000 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น