ไก่สาวคัดพร้อมผสมVIP


อ่าน : 30 ครั้ง

: 21 มีนาคม 2562เพศ : เมีย
อายุ : อายุ 1 ปี
สายพันธ์ุ : สายพันธ์ไซ่ง่อนเวียดนามเลือด100%
ราคา : 3,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น