ไก่สาวคัดพร้อมผสม


อ่าน : 194 ครั้ง

: 28 เมษายน 2562เพศ : เมีย
อายุ : อายุ7เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อย75%+ไซ่ง่อนเวียดนาม25%
ราคา : 2,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น