หมวดหมู่ ลูกไก่อายุ5-6เดือน

โดย สิทธิพันธ์ ฟาร์ม


ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562


(ปิดการขาย)

อายุุ6เดือน | เพศ ผู้

(ปิดการขาย)

อายุ6เดือน | เพศ ผู้

ไก่รุ่น

อายุ6เดือน | เพศ ผู้

(ปิดการขาย)

อายุ6เดือน | เพศ ผู้

(ปิดการขาย)

อายุ5เดือน | เพศ ผู้

(ปิดการขาย)

อายุ5เดือน | เพศ ผู้

(ปิดการขาย)

อายุ5เดือน | เพศ ผู้

(ปิดการขาย)

อายุ5เดือน | เพศ เมีย

(ปิดการขาย)

อายุ5เดือน | เพศ เมีย

(ปิดการขาย)

อายุ5เดือน | เพศ เมีย

ไก่สาวรุ่น

อายุ5เดือน | เพศ เมีย

ไก่รุ่น

อายุ6เดือน | เพศ เมีย

ไก่รุ่น

อายุ6เดือน | เพศ ผู้

ไก่สาวรุ่น

อายุ6เดือน | เพศ เมีย