หมวดหมู่ ไก่หนุ่มคัดผ่าน-พร้อมชน(VIP)

โดย สิทธิพันธ์ ฟาร์ม


ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562


ไก่เกรดพร้อมชน(VIP)

อายุ8เดือน | เพศ ผู้

ไก่เกรดพร้อมชน(VIP)

อายุ8เดือน | เพศ ผู้

ไก่เกรดพร้อมชน(VIP)

อายุ8เดือน | เพศ เมีย

ไก่เกรดพร้อมชน(VIP)

อายุ8เดือน | เพศ ผู้

ไก่หนุ่มคัดผ่าน

อายุ7เดือน | เพศ ผู้

ไก่หนุ่มคัดผ่าน

อายุ7เดือน | เพศ ผู้

ไก่เกรดพร้อมชน(VIP)

อายุ8เดือน | เพศ ผู้