สิทธิพันธ์ ฟาร์ม

เพาะพันธ์และจำหน่าย ไก่ชนสายพันธ์เหล่าป่าก๋อยเลือด 100% และไก่ชนสายพันธ์ไซ่ง่อนเวียดนามแท้ 100%

ไก่ชน

(ปิดการขาย)

อายุ6เดือน | เพศ ผู้

(ปิดการขาย)

อายุ6เดือน | เพศ เมีย

(ปิดการขาย)

อายุ5เดือน | เพศ เมีย

(ปิดการขาย)

อายุ8เดือน | เพศ ผู้

ข่าวสาร