(เจ้าด่างซิตี้คา)พ่อพันธ์หลักสายพันธ์เหล่าป่าก๋อยเลือด100%


อ่าน : 3445 ครั้ง

: 9 ตุลาคม 2561เพศ : ผู้
อายุ : ปัจจุบันอายุ 5 ปี
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 0 บาท

เจ้าด่างบางแก้ว(ด่างซิตี้คา) พ่อพันธ์หลักสายพันธ์เหล่าป่าก๋อยเลือด100%

สายพ่อ(เจ้าซาดิส)+สายแม่(พยัคฑ์ขาว) จากซุ่ม.ซิตี้คาอุดร
VDO

รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น