(ปิดการขาย)


อ่าน : 1080 ครั้ง

: 10 พฤศจิกายน 2562เพศ : ผู้
อายุ : อายุ6เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อย75%+ไซ่ง่อนเวียดนาม25%
ราคา : 2,500 บาท

VDO


รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น