(เจ้างาขาว)พ่อพันธ์หลักสายพันธ์ไซ่ง่อนเวียดนามเลือด100%


อ่าน : 3069 ครั้ง

: 9 ตุลาคม 2561เพศ : ผู้
อายุ : ปัจจุบันอายุ 3 ปี
สายพันธ์ุ : สายพันธ์ไซ่ง่อนเวียดนามเลือด100%
ราคา : 0 บาท

สายพันธ์ไซ่ง่อนเวียดนามเลือด100% จากซุ้ม M16 ฟาร์ม
VDO

รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น