(เจ้าเทาสกุลไทย)พ่อพันธ์หลักสายพันธ์เหล่าป่าก๋อยเลือด100%


อ่าน : 2978 ครั้ง

: 9 ตุลาคม 2561เพศ : ผู้
อายุ : ปัจจุบันอายุ 4 ปี
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยเลือด100%
ราคา : 0 บาท

พ่อพันธ์หลักสายพันธ์เหล่าป่าก๋อยเลือด100%

 จากซุ่ม..ศิริชัย ฟาร์ม จ.ชัยภูมิ
VDO

รูปภาพ
แสดงความคิดเห็น