ไก่หนุ่มคัดผ่าน


อ่าน : 648 ครั้ง

: 23 เมษายน 2565เพศ : ผู้
อายุ : อายุ8เดือน
สายพันธ์ุ : เหล่าป่าก๋อยพัฒนา
ราคา : 2,500 บาท